Dejte nám téma,
společně najdeme řešení…

Každé téma nás zajímá, specializujeme se na ekonomii, dotace a náročné IT řešení. Uvedené oblasti se snažíme propojit s cílem nabídnout Vám komplexní „proklientský“ přístup. Zajistíme potřebné finance, nabídneme zpracování a přípravu dat k dotaci, dohlédněme na celý proces administrace. Vše s Vámi sdílíme ve Vaší klientské zóně.

 

Dotace

V ČEM SE VYZNÁME…​
Zemědělství a lesnictví
 • Přehled v dotačních titulech SZIF / PRV/ …
 • Znalost programů PGRLF
Infrastruktura
 • Umíme a známe SFDI
Energetika
 • Aplikace FV, dotace, financování
 • Posouzení pro investora, či příprava pro prodávajícího…
Zpracujeme,  posoudíme, podáme žádost o dotaci, vysoutěžíme projekt, zajistíme  financování, vyřídíme dotaci.

Ekonomika v praxi

CO NÁS VLASTNĚ ZAJÍMÁ...

Financování Vašich projektů

 • Příprava ekonomických podkladů a analýzy pro posouzení Vašeho podnikatelského záměru, který budete potřebovat pro Vašeho soukromého investora, banku, investiční fond.

Vybereme pro Vás nejvhodnější způsob financování Vašich projektů….

Akviziční financování

 • posouzení pro investora, či příprava pro prodávajícího…

Analýza, revize, optimalizace a čistota ekonomických dat…

IT systémy

náš MATRIX
 • Hardware a software
 • Propojení všech potřebných hardwarových
  a softwarových řešení…

Umělá inteligence

 • Aplikace umělé inteligence, algoritmických mechanismů v rámci Vašich IT řešení…
Aplikace
 •  Vývoj a provoz klientských databázových systému
spojte se s námi

Dejme se do spolupráce

Ing. Eliška Švábíková
vedoucí projektu DOTACE
+420 702 169 222
eliska.svabikova@reseni.eu

Ing. Jaromír Hamerský
vedoucí projeku FINANCOVÁNÍ
+420 733 420 733
jaromir.hamersky@reseni.eu

Simulation-02


IT Team
admin@reseni.eu